Beyin Tümörü ve Beyin Kanaması Nedir? Nasıl Tespit Edilir? Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Beyin Tümörü Nedir?

Beyin tümörü, beyin veya merkezi sinir sistemi içinde anormal hücrelerin kontrolsüz bir şekilde büyüdüğü bir durumu ifade eder. Bu tür tümörler, beyindeki normal işlevleri etkilemektedir ve ciddi sağlık sorunlarına neden olmaktadır. Beyin tümörleri, iyi huylu (iyi huylu tümör) veya kötü huylu (kötü huylu tümör) olarak sınıflandırılmaktadır.

Beyin tümörleri genellikle başka bir vücut bölgesindeki kanser hücrelerinin beyne metastaz yapması sonucu oluşan ikincil tümörler (metastatik tümörler) veya doğrudan beyin dokularından kaynaklanan primer tümörler olarak adlandırılmaktadır. Beyin tümörleri belirli semptomlara neden olmaktadır, ancak belirtiler tümörün türüne, büyüklüğüne, konumuna ve çevreleyen dokulara olan etkilerine bağlı olarak değişmektedir.

Belirtiler arasında baş ağrısı, mide bulantısı, kusma, görme problemleri, dengesizlik, koordinasyon sorunları, konuşma güçlüğü, davranış değişiklikleri ve epileptik nöbetler bulunmaktadır. Beyin tümörleri teşhis edildiğinde, tedavi seçenekleri cerrahi müdahale, radyoterapi, kemoterapi veya immünoterapi gibi yöntemleri içermektedir. Tedavi planı, tümörün tipi, büyüklüğü, konumu ve hastanın genel sağlığı gibi faktörlere bağlı olarak belirlenmektedir.

Beyin Tümörü Çeşitleri Nelerdir? 

Beyin tümörleri birçok farklı şekilde sınıflandırılmaktadır, ancak genel olarak şu ana kategorilere ayrılırlar:

Primer Beyin Tümörleri: Beyinde başlayan tümörlerdir. Bu tümörler, beyin dokularından kaynaklanır ve beyin zarları, loblar, meninksler veya sinir hücreleri gibi çeşitli bölgeleri etkilemektedir. 

a. Gliomlar: Bu tümörler, glia hücrelerinden kaynaklanır ve çeşitli alt tiplere ayrılırlar. Örneğin astro sitomlar, oligodendrogliomlar ve ependimomlar bu tümörlerden bazılarıdır.

b. Meningiyomlar: Beyin zarlarından kaynaklanır ve genellikle iyi huyludur.

c. Medulloblastomlar: Çocuklarda sıklıkla görülen bir tür primer beyin tümörüdür.

d. Hemangioblastomlar: Genellikle belirli bir genetik hastalık olan von Hippel-Lindau sendromu ile ilişkilidir.

Metastatik Beyin Tümörleri: Başka bir vücut bölgesinden (genellikle akciğer, meme, böbrek veya kolon gibi kanserlerden) yayılan tümörlerdir. Bu tümörler beyindeki ikincil tümörler olarak bilinmektedir.

Beyin Tümörü ve Beyin Kanaması Nedir? Nasıl Tespit Edilir? Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

İyi huylu beyin tümörleri

İyi huylu beyin tümörleri, beyindeki hücrelerin kontrollü bir şekilde büyüdüğü ve çevre dokulara zarar vermediği tümörlerdir. Bu tümörler genellikle daha yavaş büyür ve çevredeki dokulara yayılmazlar. İyi huylu beyin tümörleri, genellikle cerrahi müdahale ile başarıyla tedavi edilebilirler. Ancak, bazı durumlarda, tümörün konumu veya büyüklüğü nedeniyle cerrahi müdahale riskli olabilir veya tümör tamamen çıkarılamayabilir.

İyi huylu beyin tümörleri nelerdir?

Meningiyomlar: Beyin zarlarından kaynaklanır ve genellikle yavaş büyüyen ve iyi huylu tümörlerdir.

Akustik Nöroma (Schwannoma): İşitme sinirinden kaynaklanır ve genellikle iyi huylu bir tümördür. Ancak, işitme siniri boyunca büyüyebilir ve işitme kaybına veya denge sorunlarına neden olmaktadır.

Pituitary Adenomas: Hipofiz bezinden kaynaklanır ve hormonların düzenlenmesinde rol oynarlar. Genellikle iyi huylu tümörlerdir ve hipofiz bezinin normal işlevini etkilemektedir.

Kraniyofaringiom: Beyin tabanından kaynaklanır ve genellikle çocuklarda görülür. Endokrin sistemde değişikliklere neden olmaktadır.

Pleksus Papillomları: Beyin omurilik sıvısını üreten plexus choroideus dokusundan kaynaklanır ve genellikle iyi huylu tümörlerdir.

Kötü huylu beyin tümörleri

Kötü huylu beyin tümörleri, beyin dokusundan kaynaklanan ve agresif bir şekilde büyüyebilen tümörlerdir. Bu tümörler, çevredeki sağlıklı dokulara yayılmakta ve ciddi sağlık sorunlarına yol açmaktadır. Kötü huylu beyin tümörleri genellikle daha hızlı büyürler ve tedavisi daha zordur.

Kötü huylu beyin tümörleri nelerdir?

Glioblastoma Multiforme (GBM): Bu, en agresif ve sıklıkla görülen kötü huylu beyin tümörüdür. Genellikle hızlı bir şekilde büyür ve tedaviye karşı dirençlidir. Prognoz genellikle kötüdür.

Anaplastik Astro Sitomlar: Bu tümörler, astrocytes adı verilen beyin hücrelerinden kaynaklanır ve agresif bir şekilde büyümektedir.

Medulloblastoma: Genellikle çocuklarda görülen bir tür kötü huylu beyin tümörüdür. Küçük çocuklarda genellikle serebellumda bulunur.

Anaplastik Oligodendroglioma: Oligodendroglioma hücrelerinden kaynaklanır ve agresif bir şekilde büyümektedir.

Hızlı Büyüyen Metastatik Tümörler: Başka bir vücut bölgesinden yayılan kanser hücreleri beyne metastaz yapmaktadır ve agresif bir şekilde büyümektedir.

Beyin Tümörü Belirtileri Nelerdir?

Beyin tümörü belirtileri, tümörün büyüklüğüne, konumuna, türüne ve çevre dokulara olan etkisine bağlı olarak değişmektedir. 

Baş Ağrısı: Özellikle sabahları veya bir aktivite sonrasında şiddetlenmektedir. Bazı tümörlerin neden olduğu baş ağrıları, diğer baş ağrılarından farklı olmaktadır. Beyin tümörü belirtileri arasında en sık görülen belirtilerden biridir.

Bulantı ve Kusma: Özellikle sabahları yaşanmaktadır ve baş ağrısı ile birlikte ortaya çıkmaktadır.

Görme Problemleri: Çift görme, bulanık görme, görme kaybı veya göz hareketlerinde bozulma gibi sorunlar ortaya çıkmaktadır.

Dengesizlik ve Koordinasyon Problemleri: Yürüme veya denge sorunları, koordinasyon eksikliği veya baş dönmesi yaşanmaktadır.

Konuşma Güçlüğü: Konuşma zorluğu, kelime bulma zorluğu veya dil bozuklukları en sık görülen beyin tümörü belirtileri içerisinde görülmektedir.

Davranış Değişiklikleri: Hafıza sorunları, odaklanma güçlüğü, zihinsel bulanıklık, ruh hali değişiklikleri veya kişilik değişiklikleri yaşanmaktadır.

Nöbetler: Epileptik nöbetler, beyin tümörlerinin bir belirtisi olmaktadır. Bu nöbetler genellikle beyin tümörünün bulunduğu bölgeye bağlı olarak değişmektedir.

İskelet Kası Zayıflığı veya Felç: Beynin motor korteksini etkileyen tümörler, vücuttaki kas güçsüzlüğüne veya felce neden olmaktadır.

Beyin Tümörü ve Beyin Kanaması Nedir? Nasıl Tespit Edilir? Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Beyin Tümörü Nasıl Teşhis Edilir? 

Beyin tümörü teşhisi genellikle bir dizi görüntüleme testi ve nörolojik değerlendirme ile yapılmaktadır.

Nörolojik Muayene: Bir nöroloji uzmanı, hastanın nörolojik işlevlerini değerlendirmek için bir dizi test yapar. Bu testler, refleksler, kas kuvveti, koordinasyon, denge, duyu ve diğer nörolojik işlevleri içermektedir.

Görüntüleme Testleri:

a. Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG): Beyin tümörlerinin tanısında en yaygın kullanılan görüntüleme testidir. MRG, beyin dokusunun ayrıntılı kesitlerini oluşturarak tümörlerin boyutunu, konumunu ve karakterini gösterir.

b. Bilgisayarlı Tomografi (BT): Beyin tümörlerinin tanısında kullanılan diğer bir görüntüleme testidir. BT, beyin dokusunun kesitsel görüntülerini oluşturur ve tümörlerin varlığını ve özelliklerini değerlendirmeye yardımcı olmaktadır.

Biyopsi: Görüntüleme testleri, beyin tümörünün varlığını tespit etse de, tümörün doğası hakkında kesin bir teşhis koymak için bazen bir biyopsi gereklidir. Biyopsi işlemi, tümörden küçük bir doku örneği alınarak patolojik olarak incelenmesini içerir.

Lomber Punksiyon (Beyin Omurilik Sıvısı Testi): Bazı durumlarda, beyin tümörlerinin varlığını değerlendirmek ve tümörün tipini belirlemek için beyin omurilik sıvısından bir örnek alınmaktadır. Bu test, beyin tümörlerinin neden olduğu spesifik biyobelirteçlerin varlığını veya diğer anormallikleri belirlemeye yardımcı olmaktadır.

Beyin Tümörü Tedavisi Nasıl Yapılır? 

Beyin tümörü tedavisi, tümörün türüne, büyüklüğüne, konumuna, hastanın genel sağlık durumuna ve diğer faktörlere bağlı olarak belirlenir. Tedavi genellikle multidisipliner bir yaklaşım gerektirir ve şu yöntemlerden bir veya birkaçının kombinasyonunu içermektedir.

Cerrahi Müdahale: Beyin tümörlerinin tedavisinde cerrahi müdahale sıklıkla kullanılır. Cerrahi, tümörün mümkün olduğunca tamamen çıkarılmasını amaçlar. Ancak, bazı durumlarda tümörün tamamen çıkarılması mümkün olmayabilir, özellikle tümörün konumu veya çevre dokulara olan yakınlığı nedeniyle tümörün belli bir kısmı doktor kararı ile alınabilir veya tamamen bırakılabilir. Cerrahi müdahale, tümörün biyopsisi için de yapılabilir.

Radyoterapi: Radyoterapi, yüksek enerjili radyasyon kullanarak kanser hücrelerini öldürmeyi veya büyümesini kontrol altına almaya çalışır. Beyin tümörlerinin tedavisinde yaygın olarak kullanılır. Radyoterapi, cerrahi sonrası tümör hücrelerini yok etmek veya tümörün büyümesini kontrol altında tutmak için kullanılmaktadır.

Kemoterapi: Kemoterapi, kanser hücrelerini öldürmek veya büyümesini kontrol altına almak için kullanılan ilaçlardır. Beyin tümörlerinin tedavisinde bazı durumlarda kullanılmaktadır. Kemoterapi genellikle radyoterapi ile birlikte veya cerrahi sonrası tümör hücrelerini yok etmek için tercih edilmektedir.

Hedefe Yönelik Tedaviler: Bazı beyin tümörlerinin tedavisinde hedefe yönelik ilaçlar kullanılmaktadır. Bu ilaçlar, belirli kanser hücrelerine veya büyüme sinyallerine hedeflenerek tümör büyümesini durdurmayı veya yavaşlatmayı amaçlar.

Stereotaktik Radyocerrahi veya Gamma Knife Cerrahisi: Stereotaktik radyocerrahi veya Gamma Knife cerrahisi, yüksek dozda radyasyonun tümör hücrelerine doğrudan uygulandığı non-invaziv bir prosedürdür. Küçük tümörlerin veya belirli bölgelerin tedavisinde kullanılmaktadır.

Beyin Kanaması Nedir?

Beyin kanaması, beyin dokusundaki bir kan damarının yırtılması veya patlaması sonucu oluşan kanamadır. Beyin kanaması, beyin dokusunda biriken kanın basıncı ve hasarı nedeniyle ciddi sağlık sorunlarına yol açmaktadır. Beyin kanaması, "intrakranial kanama" olarak da adlandırılır.

Beyin kanamasının birkaç farklı türü bulunmaktadır.

İntrakanial Hemoraji: Beyin dokusunun içinde oluşan bir kanama türüdür. Genellikle hipertansiyon (yüksek kan basıncı), anevrizma, arteriovenöz malformasyon (AVM) veya travma gibi nedenlerle meydana gelir.

Subaraknoid Kanama: Beynin dışındaki araknoid zar tabakası altında oluşan bir kanama türüdür. Bu genellikle anevrizma, arteriovenöz malformasyon (AVM) veya travma gibi nedenlerden kaynaklanır.

Subdural Hematom: Beyin dokusu ile dura mater adı verilen sert dış tabaka arasındaki alanda oluşan bir kanama türüdür. Genellikle travma sonucu oluşur.

Beyin kanaması belirtileri şunlar olabilir:

  • Ani şiddetli baş ağrısı
  • Bulantı ve kusma
  • Bilinç kaybı veya bayılma
  • Zayıf kas kontrolü veya felç
  • Konuşma bozuklukları veya anlama güçlüğü
  • Görme sorunları
  • Denge kaybı veya koordinasyon eksikliği
  • Hızlı kalp atışı veya solunum güçlüğü

Beyin kanaması acil tıbbi müdahale gerektiren ciddi bir durumdur. Tanı genellikle bir nörolojik muayene, görüntüleme testleri (örneğin, BT veya MRG) ve kan testleri ile konulur. Tedavi, tümörün nedenine ve türüne bağlı olarak değişir, ancak genellikle hastanın stabilizasyonu, kanamayı durdurmak ve beyin hasarını en aza indirmek için yoğun bakım tedavisi içerir.

Beyin Kanaması Belirtileri Nelerdir? 

Beyin kanaması belirtileri, kanamanın türüne, büyüklüğüne ve yerine bağlı olarak değişmektedir. 

Ani ve Şiddetli Baş Ağrısı: Beyin kanaması belirtileri içerisinde sıklıkla aniden ortaya çıkan yoğun bir baş ağrısı ile karakterizedir. Bu baş ağrısı genellikle diğer baş ağrılarından farklıdır ve ani bir şekilde ortaya çıkar.

Bulantı ve Kusma: Beyin kanaması, bulantı ve kusma ile birlikte olabilir. Bu genellikle baş ağrısının şiddetinden kaynaklanır.

Bilinç Değişiklikleri: Beyin kanaması, bilinçte değişikliklere neden olabilir. Bu değişiklikler, hafif sersemlikten bilinç kaybına kadar değişebilir.

Konuşma Bozuklukları: Beyin kanaması, konuşma bozukluklarına neden olabilir. Kişi konuşma güçlüğü çekmeye başlamakta ve kelimeleri bulmakta zorlanmaktadır. Bu anlaşılmaz konuşmalara neden olmaktadır. 

Nörolojik Belirtiler: Beyin kanaması, vücudun diğer bölgelerinde nörolojik belirtilere neden olmaktadır. Bunlar arasında güçsüzlük, uyuşukluk, dengesizlik, görme veya işitme sorunları, vücutta karıncalanma veya felç bulunmaktadır.

Hızlı Kalp Atışı veya Solunum Güçlüğü: Beyin kanaması, vücudun diğer bölgelerinde değişikliklere neden olarak kalp atışlarının hızlanmasına veya solunum güçlüğüne yol açmaktadır.

Beyin Kanaması Sebepleri Nelerdir? 

Beyin kanaması, beyin dokusundaki bir kan damarının yırtılması veya patlaması sonucu oluşan bir durumdur. Bu kan damarlarının yırtılması veya patlaması çeşitli nedenlere bağlı olarak yaşanabilmektedir.

Hipertansiyon (Yüksek Kan Basıncı): Hipertansiyon, yüksek kan basıncı, beyin damarlarının zayıflamasına ve kanamaya eğilimli hale gelmesine neden olmaktadır. Uzun süreli yüksek kan basıncı, damar duvarlarının kalınlaşmasına veya zayıflamasına yol açan tehlikeli komplikasyonları beraberinde getirmektedir.

Anevrizma: Anevrizma, bir kan damarının duvarında meydana gelen anormal bir şişliktir. Bu şişlik, damar duvarının zayıflaması sonucu oluşur ve patlaması sonucu beyin kanamasına yol açmaktadır.

Arteriovenöz Malformasyon (AVM): Arteriovenöz malformasyonlar, doğuştan gelen bir durumdur ve beyin dokusundaki arterlerle venler arasındaki anormal bağlantılardır. Bu anormallikler, kan damarlarının zayıflamasına ve kanamaya eğilimli olmasına neden olmaktadır.

Travma: Baş yaralanmaları veya beyne zarar verebilecek diğer travmatik olaylar, beyin kanamasına neden olmaktadır.

İnme: İnme, beyin dokusundaki kan akışının azalması veya durması sonucu oluşan bir durumdur. Hemorajik inme adı verilen bir alt tipi, beyin kanamasına yol açmaktadır.

Kanama Bozuklukları: Bazı kanama bozuklukları, kanın normal pıhtılaşma yeteneğini etkileyerek ve beyin kanaması riskini arttırmaktadır.

Beyin Kanaması Nasıl Tedavi Edilir? 

Beyin kanaması tedavisi, kanamanın tipine, büyüklüğüne, konumuna ve hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak belirlenir. Tedavi genellikle acil tıbbi müdahaleyi ve hastanın stabilizasyonunu içermektedir

Acil Bakım: Beyin kanaması tanısı konan bir hasta hemen bir hastaneye başvurmalıdır. Hastanın solunumu, kan basıncı ve diğer vital belirtileri yakından izlenir. Acil bakım, hastanın hızlı bir şekilde değerlendirilmesini ve gerekirse acil müdahale yapılmasını içerir.

Yoğun Bakım Tedavisi: Beyin kanaması olan hastalar genellikle yoğun bakım ünitesine alınır. Bu, kan basıncını kontrol etmek, solunumu desteklemek, sıvı dengesini korumak ve diğer kritik belirtileri izlemek için gereklidir.

Kanamanın Kontrol Altına Alınması: Eğer mümkünse, beyin kanamasını durdurmaya yönelik cerrahi müdahale gerekebilir. Özellikle subdural hematom veya epidural hematom gibi belirli türlerde, kanamanın tahliye edilmesi gerekmektedir.

İlaç Tedavisi: Kan pıhtılaşmasını artıran ilaçlar, beyin kanaması riskini arttırmaktadır. Bu nedenle doktorlar genellikle bu tür ilaçlardan kaçınırlar. Ancak, bazı durumlarda, kan basıncını kontrol altına almak, beyin ödemi azaltmak veya diğer komplikasyonları yönetmek için ilaçlar kullanılabilir.

Semptomatik Tedavi: Beyin kanamasının neden olduğu semptomları yönetmek için çeşitli semptomatik tedaviler uygulanmaktadır. Örneğin, baş ağrısı için ağrı kesiciler, bulantı ve kusma için antiemetikler, sakinleştiriciler veya antikonvülsanlar kullanılmaktadır.

Rehabilitasyon: Beyin kanaması sonrası rehabilitasyon, hastanın fiziksel ve bilişsel fonksiyonlarını geri kazanmasına yardımcı olabilir. Bu, fizyoterapi, konuşma terapisi, beslenme desteği ve diğer rehabilitasyon programlarını içermektedir.

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar gazete net - Mesaj Gönder


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak gazete.net Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan gazete.net hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler gazete.net editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı gazete.net değil haberi geçen ajanstır.Anket Yeni TCMB Başkanı Hakkında Görüşünüz?